čtvrtek 16. května 2013

Ježíš z Matouše, 12 kapitola

Nový zákon, Matouš, 12 kapitola

46. A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit.
47. Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit."
48. On však tomu, kdo mu to řekl, odpověděl: "Kdo je má matka? A kdo jsou moji bratři?"
49. Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, toto je má matka a moji bratři.
50. Kdokoli totiž koná vůli mého nebeského Otce, ten je můj bratr a sestra a matka."


Stále se necítím součástí žádného náboženství, proto prosím odložte své předsudky. Ježíšovi výroky jsou pro mne velkou inspirací, protože souzní s mnohým v co jsem vždy věřil.
Často přemýšlím konkrétně nad tímto výrokem. Když jsem četl tuto pasáž poprvé, byl jsem zcela šokován. Označil dav cizích lidí za svou matku a bratry. To miluje svou matku tak málo? Tu kterou ho vidím vždycky pod stromkem na Vánoce v dřevěném betlémě, jak ho chová na seně? :-) Jaký já mám vztah k cizím lidem? A v ten moment jsem pochopil. Ježíš si všech lidí, co kolem něj stáli vážil a miloval je jako svou matku. Jako své bratry. A na základě čeho? Krevní pouto, to očividně není. Není to ani pouto národní, není to ani pouto rasové. Není to ani na základě sociálního postavení. Vidí všechny kolem sebe lidi, kteří nejenmože jsou si rovni, ale kteří jsou dokonce pro něj tak důležití, jako jeho nejbližší rodina. Jedním výrokem zbořeny všechny národní, rasové, státní zdi a rozdíli. Hranice a rozdíly smazány, jsou pro nějbez vyjímky rodina. A nakonec dodává, že jsou jehou rodinou proto, že konají vůli jeho nebeského Otce. Tímto výrokem odkazuje k provotnímu stvořiteli a k principům spirituálním. Nejsou to žádní králové, žádné monetární zájmy, ani žádní insituce.
Vůle božského otce, zvláštní termín. Nicméně nemluví o podřízení, strachu či nutnosti poslouchat nějakou autoritu. Mluví o konání, mluví o hluboké vnitřní inspiraci a intuici. A jaká je vůle nebeského otce, prvnotního stvořitele? Podle mne to je rovnost, svoboda, láska a služba druhým.
Nechme se inspirovat a posuňme náš vztah k lidem mimo rodinu na vyšší úroveň.

Žádné komentáře:

Okomentovat